PLATBY

21.09.2013 12:44

Prosíme, kdo nedoplatil soustředění, přineste 500 Kč.

Zároveň vybíráme členské příspěvky za 3. čtvrtletí (červenec+srpen+září 2013) 500 Kč.

Vše noste Janě, pokud možno do konce měsíce. Děkujeme.